Privacy Policy

Wij respecteren je privacy ...

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van dit subdomein en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken je gegevens ten behoeve van de levering van diensten of producten die je bij ons afneemt. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

Welke gegevens worden van je gebruikt

In het algemeen gebruiken wij niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor het leveren van een product of een dienst. De hieronder weergegeven opsomming van gebruikte gegevens is de maximale set aan gegevens die we van je vragen. Mocht een gegeven niet nodig zijn, dan zullen we deze ook niet vragen.

De volgende gegevens worden van je gebruikt:
 • Als je een offerte aanvraagt
  • We gebruiken je e-mailadres om met je te kunnen communiceren en de echtheid te verifiëren
  • We gebruiken je naamgegevens om te communiceren
  • We gebruiken je adresgegevens om eventuele post aan je te kunnen zenden
  • We gebruiken je telefoonnummer om te kunnen communiceren.

 • Als je een product of dienst afneemt
  • We gebruiken je e-mailadres om met je te kunnen communiceren en de echtheid te verifiëren
  • We gebruiken je naamgegevens om te communiceren
  • We gebruiken je adresgegevens om eventuele post aan je te kunnen zenden
  • We gebruiken je telefoonnummer om te kunnen communiceren.
  • We gebruiken factuurgegevens zoals naamgegevens, adresgegevens en contactpersoon van de factuurbetaler om een correcte factuur te zenden

 • Als je je inschrijft op de mailinglijst
  • We gebruiken je e-mailadres om mails te zenden
  • We gebruiken je (voor)naam om je aan te spreken in de mail
  • Elke mailing is voorzien van de mogelijkheid om je af te melden van de mailinglijst
  • Inschrijven op de mailinglijst is vrijwillig en moet actief worden aangemeld
  • Het leveren van een dienst of product is nooit afhankelijk van het inschrijven op de mailinglijst

De opslag van gegevens

Alle persoonsgegevens zijn versleuteld opgeslagen.

Het leveren van gegevens aan derden

Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden doorspelen of verkopen, met uitzondering van die partijen, die zijn betrokken bij het leveren van diensten of producten die je expliciet bij ons hebt afgenomen, In het laatste geval verstrekken wij uitsluitend die gegevens die voor deze partijen noodzakelijk zijn. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een bestand(je) dat op de harde schijf van je computer wordt geplaatst wanneer je een website bezoekt.
Deze website gebruikt cookies voor de navigatie binnen de website en voor identificatie bij die delen van de website die zijn afgeschermd door een password. Het door de website geplaatste cookie bevat geen persoonlijke informatie (zoals bijvoorbeeld je naam of je email adres), noch het ip-adres van je computer. Ook bevat dit cookie geen informatie over je surfgedrag noch enige andere informatie die voor statistische doeleinden gebruikt kan worden.

Voor het overige gebruik van cookies door deze website verwijzen we je naar onze Cookie Policy.

Het doorsturen van gegevens via internet

Helaas is het doorsturen van informatie en gegevens via het internet niet 100% veilig. Wanneer je zelf gegevens doorstuurt, geschiedt dit op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
Zodra we gegevens van je hebben ontvangen, hanteren we strikte veiligheidsprocedures en beschermingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot de gegevens te voorkomen. We kunnen echter niet 100% garanderen dat de gegevens die je ons verstrekt volledig vrij zijn van mogelijke inbreuk (hacking) door derden.
In geval je een password wordt verschaft (of wanneer je zelf een password hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze site, ben je zelf verantwoordelijk om dit password vertrouwelijk te houden. We verzoeken je daarom met klem om dit password niet met anderen te delen of te communiceren.

Gegevens inzien, bijwerken of verwijderen

Als je geen informatie of andere uitingen van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via de website of gebruik hiervoor de mogelijkheden die in de uitingen of op de website zijn aangebracht.
Indien je inzage wilt in je gegevens, je gegevens wilt laten bijwerken of gegevens wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op via de website. Wij zullen er voor zorg dragen, dat je vraag naar tevredenheid wordt behandeld. Mocht je geen contact kunnen of willen opnemen via de website dan is schriftelijk contact mogelijk via onderstaand adres:
Postbus 171
2270 AD Voorburg

Andere websites

Links naar andere websites worden niet gedekt door deze privacy regeling. Indien je deze andere sites bezoekt via de op de website opgenomen links, kunnen de operatoren van die sites gegevens en informatie van je verzamelen en verwerken op een andere manier dan wij volgens onze policy hanteren.

Wijzigingen van onze Privacy Policy

Deze Privacy Policy kan tussentijds aangepast. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy Policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens.


Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy Policy.

Privacy Policy 27-10-2022